Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach


Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorców!Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Wszystkie umowy zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów ulegają zmianie z mocy prawa i nie wymagają aneksowania.

 


Ważna zmiana dotycząca realizacji umów z art.15zzb i art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych!W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie tarczy antykryzysowej wnioski dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przed dniem 24 czerwca 2020r. i nierozpatrzone do dnia  24 czerwca 2020r. będą realizowane na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 24 czerwca 2020r., bez konieczności dokonywania w nich zmian. Umowy zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów ulegają zmianie z mocy prawa i nie wymagają aneksowania.

 


 logo tarcza covid-19

 

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach

na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. 2020r, poz. 1758 ze zm. ) oraz zarządzenia nr 23/20 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z 19 października 2020 roku

informuje się jak poniżej:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach będzie wykonywał zdania statutowe, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

 

W okresie od 19 października 2020 roku do odwołania rekomendujemy, żeby wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy mają obowiązkowy termin wizyty w PUP Brzeziny, Urzędzie Gminy Jeżów
i Urzędzie Gminy Dmosin, nie odbywały się w w/w miejscach.
Zaleca się kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.


 

Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP, pocztą tradycyjną.
Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu
praca.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

 

Numery telefonów do kontaktu z Urzędem Pracy

46 874 25 23
46 833 21 70
507 007 394

 
Nie wiesz jak się zarejestrować zdalnie? to naprawdę proste, obejrzyj: INSRUKCJA REJESTRACJI PRZEZ INTERNET


Informacja dodatkowa
Poczta Polska informuje, że na platformie Envelo można założyć Profil Zaufany.

Aktualności i Wydarzenia

Epidemia koronawirusa - kolejne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny

E-mail


Numery telefoniczne:

46 874 25 23
46 833 21 70

Fax:

046 874 11 80
GSM
+ 48 507 007 394
 

Numery wewnętrzne:

102 - Stanowisko organizacyjne
103 - Rejestracja
106 - Doradca Zawodowy
105 - Pośrednictwo Pracy
108 - Pośrednictwo Pracy
107 - Dział Finansowo - Księgowy, Główny Księgowy
109 -Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Specjalista ds. Programów
104 - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
114 - Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę