Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach


Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach  na podstawie § 22  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020r, poz. 1758 ze zm. ) oraz zarządzenia nr 30/20 Dyrektora Powiatowego Urzędu  Pracy w Brzezinach z 28 grudnia 2020 roku  informuje się jak poniżej:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach będzie wykonywał zdania statutowe, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.
 
W okresie od 28 grudnia 2020 roku do odwołania rekomendujemy, żeby wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy mają obowiązkowy termin wizyty w PUP Brzeziny, Urzędzie Gminy Jeżów i Urzędzie Gminy Dmosin, nie odbywały się w w/w miejscach. Zaleca się  kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.
Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP, pocztą tradycyjną.
Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu
praca.gov.pl

Aktualności i Wydarzenia

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny

E-mail


Numery telefoniczne:

46 874 25 23
46 833 21 70

Fax:

046 874 11 80
GSM
+ 48 507 007 394
 

Numery wewnętrzne:

102 - Stanowisko organizacyjne
103 - Rejestracja
106 - Doradca Zawodowy
105 - Pośrednictwo Pracy
108 - Pośrednictwo Pracy
107 - Dział Finansowo - Księgowy, Główny Księgowy
109 -Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Specjalista ds. Programów
104 - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
114 - Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę