Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach


Szanowni Państwo!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
na podstawie § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. 2021r, poz. 367 ze zm. ) oraz zarządzenia nr 6/21 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z 1 marca 2021 roku
informuje się jak poniżej:

 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach będzie wykonywał zdania statutowe, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

W okresie od 1 marca 2021 roku do odwołania rekomendujemy, żeby wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy mają obowiązkowy termin wizyty w PUP Brzeziny, Urzędzie Gminy Jeżów
i Urzędzie Gminy Dmosin, nie odbywały się w w/w miejscach.
Zaleca się kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.
 
Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP, pocztą tradycyjną.
Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu praca.gov.pl

Aktualności i Wydarzenia

Tarcza branżowa (nowe rozporządzenie) - nabór wniosków na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do 5000 zł.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach w dniach od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r. ogłasza nabór wniosków o dotację w wysokości do 5000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie nowego Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego...

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa – przedłużony nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 do dnia 10 czerwca 2021 r. Wnioski o wsparcie w ramach: art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów...

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku ogłasza siódmy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, o których mowa w art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku ogłasza siódmy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 15 zzb  ustawy z dnia 2...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku uruchamia siódmy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o...

Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Opis wprowadzonych zmian: Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie...

Ważna zmiana dotycząca realizacji umów z art.15zzb i art. 15zze

     W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie tarczy antykryzysowej wnioski dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przed...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje projekt: „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (VI)" w ramach  Regionalnego Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działalnie VIII.1 „Wsparcie aktywności...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V)”

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim

                     Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje projekt: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V)" w ramach  Regionalnego Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działalnie VIII.1  „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29....

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje projekt: „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (VI)" w ramach  Regionalnego Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działalnie VIII.1 „Wsparcie aktywności...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V)”

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim

                     Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje projekt: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V)" w ramach  Regionalnego Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działalnie VIII.1  „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29....

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny

E-mail


Numery telefoniczne:

46 874 25 23
46 833 21 70

Fax:

046 874 11 80
GSM
+ 48 507 007 394
 

Numery wewnętrzne:

102 - Stanowisko organizacyjne
103 - Rejestracja
106 - Doradca Zawodowy
105 - Pośrednictwo Pracy
108 - Pośrednictwo Pracy
107 - Dział Finansowo - Księgowy, Główny Księgowy
109 -Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Specjalista ds. Programów
104 - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
114 - Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę