Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach


logo tarcza covid-19

 

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach na podstawie
§12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. 2020r, poz. 878 ze zm.) oraz zarządzenia nr 14/20
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z 18 maja 2020 roku informuje się jak poniżej:


W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach podlega ograniczeniu.
W okresie od 18 maja 2020 roku do odwołania zwiesza się wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
którzy mają obowiązkowy termin wizyty w PUP Brzeziny, Urzędzie Gminy Jeżów i Urzędzie Gminy Dmosin.Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.
Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu praca.gov.pl


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19
są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

 

Numery telefonów do kontaktu z Urzędem Pracy

46 874 25 23
46 833 21 70
507 007 394

 
Nie wiesz jak się zarejestrować zdalnie? to naprawdę proste, obejrzyj: INSRUKCJA REJESTRACJI PRZEZ INTERNET


Informacja dodatkowa
Poczta Polska informuje, że na platformie Envelo można założyć Profil Zaufany.

Aktualności i Wydarzenia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 13.05.2020 roku uruchamia trzeci nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 13.05.2020 roku ogłasza trzeci nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, o których mowa w art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 13.05.2020 roku ogłasza trzeci nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 15 zzb  ustawy z dnia 2...

Epidemia koronawirusa - kolejne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom

Informacje dostępne są na stronie:  https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

Informacja dla Pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, że jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu...

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, iż z dniem 01.04.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Pożyczka udzielona może być do wysokości 5000,00 zł, Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05...

Wyjaśnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji stażu

W odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona, np. w placówkach oświatowych uprzejmie informuję, iż stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora stażu....

Podnieś swoje kwalifikacje - Fundusze Europejskie na szkolenia

Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia Załączniki Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia 2019 plakat.pdf (pdf, 282 KB)

Informacja dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, iż od dnia 14.06.2019 r. w związku ze zmianą ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.) osoby bezrobotne mogą skorzystać ze wszystkich dostępnych form pomocy w Urzędzie, niezależnie od ustalonego wcześniej...

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny

E-mail


Numery telefoniczne:

46 874 25 23
46 833 21 70

Fax:

046 874 11 80
GSM
+ 48 507 007 394
 

Numery wewnętrzne:

102 - Stanowisko organizacyjne
103 - Rejestracja
106 - Doradca Zawodowy
105 - Pośrednictwo Pracy
108 - Pośrednictwo Pracy
107 - Dział Finansowo - Księgowy, Główny Księgowy
109 -Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Specjalista ds. Programów
104 - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
114 - Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę