Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach


Nagłówek

Aktualności

 • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

  Rozporządzenie wprowadza nowe zasady przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o ile spełnią warunki jej przyznania. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach ogłasza: nabór wniosków na nowy instrument wsparcia ...

 • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia

    Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)., Rozporządzenie rozszerza listę podmiotów...

 • Kontakt on-line z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

  Szanowni Państwo W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi ograniczenia kontaktu bezpośredniego Urząd Pracy w Brzezinach zaprasza do korzystania z nowej usługi: kontakt on-line z doradcą zawodowym. Aby porozmawiać z doradcą proszę wysłać maila na adres: doradca@pup-brzeziny.pl z propozycją terminu spotkania. W...

 • Dotacja do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej*

  Dotacja do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej Nabór wniosków Na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

 • Tarcza Antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa – przedłużony nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 do dnia 10 czerwca 2021 r. Wnioski o wsparcie w ramach: art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów...

 • umorzenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców!

  Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorców!       Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli...

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku ogłasza siódmy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 15 zzb  ustawy z dnia 2...

 • Epidemia koronawirusa - kolejne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom

  Informacje dostępne są na stronie:  https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-kolejne-rozwiazania-dedykowane-cudzoziemcom/

 • Informacja dla Pracodawców zatrudniających cudzoziemców

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, że jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu...

 • Wyjaśnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji stażu

  W odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona, np. w placówkach oświatowych uprzejmie informuję, iż stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora stażu....

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę