Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach


Zawartość stron


                  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje projekt:
„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V)"
w ramach  Regionalnego Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działalnie VIII.1  „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"
 
Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej , zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby po 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Co projekt oferuje:
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe.
 
Okres realizacji:  01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Gdzie należy się zgłosić? Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u swojego doradcy klienta. Dane kontaktowe: 46 874 25 23 wew. 105, 106, 108, 109.
Planowane efekty: głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:
 • dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 - na poziomie 42%,
 • dla osób nie należących do ww. grup - na poziomie 52%.
 
Wartość projektu: 1 813 044,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 • 1 541 087,00 zł – środki wspólnotowe,
 • 271 957 zł – wkład krajowy.
Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę